ADministration af

EJERLEJLIGHEDER

Von Wowern Ejendomsadministration kan tilbyde ejerforeninger følgende:

 • Opkrævning af fællesudgifter
 • Rykkerprocedure ved manglende betaling – og eventuel overdragelse til inkasso gennem advokat efter aftale med ejerforeningens bestyrelse.
 • Bogføring og afstemning af indtægter og udgifter.
 • Faktura betaling efter godkendelse fra ejerforeningens formand.
 • Udarbejdelse af vand- og varmeregnskaber, herunder bestilling af måleraflæsning i forbindelse med fraflytninger, samt regulering af aconto beløb efter aktuelt forbrug.
 • Lønadministration af foreningens ansatte – ex. Vicevært.
 • Registrering af ejerskifte og kontrol af at sikkerhed stilles i overensstemmelse med foreningens vedtægter.
 • Modtagelse og anmeldelse af forsikringsskade
 • Indkaldelse til ordinær generalforsamling i samarbejde med ejerforeningens bestyrelse, samt udsendelse af referat.
 • Klargøring af regnskabsmateriale til ekstern revisor.
 • Besvarelse af henvendelser fra bestyrelsen, ejere, håndværkere, myndigheder og ejendomsmæglere.

Von Wowern Ejendomsadministration har desuden egne viceværter ansat, og kan tilbyde ejerforeningen tilkøb af vicevært service, herunder også f.eks. småreparationer, rensning af tagrender og snerydning m.v.

Skift af administrator er i de fleste tilfælde en beslutning som træffes på generalforsamlingen. Beslutter I jer for at arbejde sammen med Von Wowern Ejendomsadministration, sørger vi for, at ejerforeningens materiale bliver overført til os og lagt ind i vores EDB- system.

Ring gerne og bestil tid til et uforpligtende møde og hør, hvordan vi kan hjælpe jeres ejerforening.

ADministration af

udlejnings-lejligheder

Von Wowern Ejendomsadministration kan tilbyde følgende:

 • Opkrævning af leje.
 • Rykkerprocedure ved manglende betaling – og eventuel udsættelse efter aftale med udlejer.
 • Udarbejdelse af lejekontrakter.
 • Fremvisning ved genudlejning.
 • Flyttesyn og flytterapport samt afregning af depositum.
 • Ledige lejligheder lægges på Boligportalen.
 • Udarbejdelse af vand- og varmeregnskaber, herunder bestilling af måleraflæsning i forbindelse med fraflytninger, samt regulering af aconto beløb efter aktuelt forbrug.
 • Besvarelse af henvendelser fra lejere.
 • Udarbejdelse af GI regnskab og indberetning af udgifter til GI.
 • Huslejenævnssager.
 • Bogføring og afstemning af indtægter og udgifter.
 • Klargøring af regnskabsmateriale til ekstern revisor.
 • Anmeldelse af eventuelle forsikringsskader.
 • Betaling af fakturaer fra ejendommens bankkonto.
 • Udfærdigelse af varslingsskrivelse efter nærmere aftale.
 • Lønafregning.

Von Wowern Ejendomsadministration har desuden egne viceværter ansat, og kan tilbyde tilkøb af viceværtservice, herunder også eksempelvis småreparationer, rensning af tagrender og snerydning m.v.

Ring gerne og bestil tid til et uforpligtende møde.